All Systems Operational
OnderwijsOnline Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Trajectplanner Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Response tijd OnderwijsOnline ?
Fetching
Response tijd Trajectplanner ?
Fetching
Past Incidents
Nov 28, 2021

No incidents reported today.

Nov 27, 2021

No incidents reported.

Nov 26, 2021
Resolved - Status
Wij kunnen melden dat er vanaf donderdag 25 november 13:00 uur geen sessieverstoringen in Trajectplanner meer hebben plaatsgevonden.

Oorzaak
Onze loadbalancer bleef zich de afgelopen dagen verslikken in acties waarbij te grotere bestanden geüpload werden richting Trajectplanner. Aangezien uploaden op veel plekken in Trajectplanner mogelijk is, was dit een uitgebreide analyse. Een (tijdelijke) overlaad zorgde ervoor dat gebruikerssessies werden onderbroken en soms was opnieuw aanmelden vereist.

Oplossing en maatregelen
Fringe heeft naast een optimalisatie van de loadbalancer ook de monitoring aangescherpt zodat bij een onverhoopte herhaling direct oplossende maatregelen genomen kunnen worden.
Nov 26, 16:07 CET
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Nov 25, 15:54 CET
Update - Update connectie issue’s Trajectplanner

Vanaf 13:00 zijn de sessie verstoringen in Trajectplanner weg en ervaren gebruikers geen hinder meer. Om herhaling te voorkomen blijven wij de oorzaak van de verstoringen nog wel verder onderzoeken. Zodra wij hier nadere informatie over hebben zullen wij een update geven.
Nov 25, 15:50 CET
Update - Update m.b.t. connecties Trajectplanner

Ook na het spoed onderhoud van 12:00 uur krijgen wij nog meldingen dat gebruikers opnieuw moeten aanmelden in Trajectplanner.
Wij onderzoeken dit uiteraard nader en hopen snel een oplossing te vinden voor deze verstoringen. Via dit kanaal houden wij jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.
Nov 25, 12:39 CET
Investigating - Helaas hebben verschillende gebruikers vanaf 9:00 hinder van onderbrokken sessies in Trajectplanner.
Om dit te verhelpen zijn wij genoodzaakt om onze loadbalancer te updaten. Om 12:00 vanmiddag voeren wij hiervoor een spoedactie uit dat dit issue moet verhelpen.

Gevolgen
Het gevolg is dat alle actieve Trajectplanner sessies beëindigt worden en gebruikers nog een keer opnieuw moeten aanmelden.
Wij verwachten dat gebruikers gedurende 12:00-12:15 hier last van kunnen ondervinden.

Zodra de actie is uitgevoerd zullen wij via de statuspage een update versturen en eventuele openstaande tickets gereed melden.
Nov 25, 11:08 CET
Nov 25, 2021
Nov 24, 2021

No incidents reported.

Nov 23, 2021

No incidents reported.

Nov 22, 2021

No incidents reported.

Nov 21, 2021

No incidents reported.

Nov 20, 2021

No incidents reported.

Nov 19, 2021

No incidents reported.

Nov 18, 2021

No incidents reported.

Nov 17, 2021

No incidents reported.

Nov 16, 2021

No incidents reported.

Nov 15, 2021

No incidents reported.

Nov 14, 2021

No incidents reported.