Spoedonderhoud m.b.t. connecties Trajectplanner
Incident Report for Fringe Company
Resolved
Status
Wij kunnen melden dat er vanaf donderdag 25 november 13:00 uur geen sessieverstoringen in Trajectplanner meer hebben plaatsgevonden.

Oorzaak
Onze loadbalancer bleef zich de afgelopen dagen verslikken in acties waarbij te grotere bestanden geüpload werden richting Trajectplanner. Aangezien uploaden op veel plekken in Trajectplanner mogelijk is, was dit een uitgebreide analyse. Een (tijdelijke) overlaad zorgde ervoor dat gebruikerssessies werden onderbroken en soms was opnieuw aanmelden vereist.

Oplossing en maatregelen
Fringe heeft naast een optimalisatie van de loadbalancer ook de monitoring aangescherpt zodat bij een onverhoopte herhaling direct oplossende maatregelen genomen kunnen worden.
Posted Nov 26, 2021 - 16:07 CET
Monitoring
A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Posted Nov 25, 2021 - 15:54 CET
Update
Update connectie issue’s Trajectplanner

Vanaf 13:00 zijn de sessie verstoringen in Trajectplanner weg en ervaren gebruikers geen hinder meer. Om herhaling te voorkomen blijven wij de oorzaak van de verstoringen nog wel verder onderzoeken. Zodra wij hier nadere informatie over hebben zullen wij een update geven.
Posted Nov 25, 2021 - 15:50 CET
Update
Update m.b.t. connecties Trajectplanner

Ook na het spoed onderhoud van 12:00 uur krijgen wij nog meldingen dat gebruikers opnieuw moeten aanmelden in Trajectplanner.
Wij onderzoeken dit uiteraard nader en hopen snel een oplossing te vinden voor deze verstoringen. Via dit kanaal houden wij jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.
Posted Nov 25, 2021 - 12:39 CET
Investigating
Helaas hebben verschillende gebruikers vanaf 9:00 hinder van onderbrokken sessies in Trajectplanner.
Om dit te verhelpen zijn wij genoodzaakt om onze loadbalancer te updaten. Om 12:00 vanmiddag voeren wij hiervoor een spoedactie uit dat dit issue moet verhelpen.

Gevolgen
Het gevolg is dat alle actieve Trajectplanner sessies beëindigt worden en gebruikers nog een keer opnieuw moeten aanmelden.
Wij verwachten dat gebruikers gedurende 12:00-12:15 hier last van kunnen ondervinden.

Zodra de actie is uitgevoerd zullen wij via de statuspage een update versturen en eventuele openstaande tickets gereed melden.
Posted Nov 25, 2021 - 11:08 CET
This incident affected: Trajectplanner.