Traagheid OnderwijsOnline
Incident Report for Fringe Company
Resolved
Wij constateren nog een hoog gebruik van OnderwijsOnline, maar de algehele performance is op goed niveau. Het anders prioriteren van de requests is de juiste ingreep geweest. Wij blijven het gebruik monitoren en sluiten hierbij de statusmelding.
Posted Sep 06, 2021 - 14:59 CEST
Monitoring
Update traagheid OnderwijsOnline

Op basis van een analyse van het gebruikersgedrag, hebben wij rond 11:30 een wijziging doorgevoerd in de afhandeling van requests. Dit heeft tot gevolg dat requests tijdens pieken anders worden geprioriteerd. Wij zien dat deze aanpassing direct een positief effect heeft op de ervaren vertragingen. Wij blijven het gebruik monitoren en melden ons direct zodra er een update is.
Posted Sep 06, 2021 - 12:23 CEST
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Sep 06, 2021 - 11:24 CEST
Investigating
Momenteel zijn door pieken in het gebruik vertragingen in OnderwijsOnline mogelijk. Wij monitoren het gebruik actief en sturen bij daar waar het kan. Onze excuses voor het ongemak en we melden ons direct zodra er een update is.
Posted Sep 06, 2021 - 11:23 CEST
This incident affected: OnderwijsOnline.